هەواڵی کوردستان ئێستا

ئاژەڵ دووس مۆدێرن

ئاژەڵ دووس مۆدێرن
ئاژەڵ دووس مۆدێرن

2023-09-10 00:00:00 - سەرچاوە: شەفەق نیوز

فاتیمە سەڵاح ئەرکەوازی/  ئاژەڵ دووس کیە؟ کریەێد وە هەر کەسیگ دوو تیکە نان داوێدە  ئاژڵ یا هەر لەوەر ئەوەگ ئاژەڵیگ ئیوەت کەێد وەپی بویشەێد ئاژەڵ دوس؟

 لە جواو پرسیار دویەم بی گومان نەخێرە، ئەوەگ مینێدەو پرسیار یەکەمە کە لە رواڵەت پرسیاریگ سادە و ساکارە باوجی ئەرا ئاژەڵ دووسیگ راستەقینە هەزاران وشە و ئەرا ئاژەڵ دووسیگ خوەی دەرخەر و وەشوین مۆدە کەفتگ دوو وشە پێویست کەێد ئەرا جواودانەوەی.

ئاژەڵ دووس ئەو کەسەیلە نەیگرێدەو لە ژیر دروشم ئاژەل دووسی گیانداریگ کەن وە قوربان حەز و ئەزرەتەیلیان یا حەزەیل خوەیدەرخستن لەناو مەردم و وە مۆد بوینگیاندار ئیوەتکردن.

هاتێ مرۆڤ ئاژەڵ دووس بوود و خاوەن هویچ ئاژەڵیگ نەود، لەی سەردەمە وە مدوو ئەوزەڵکردن کایەیل زندگی روشنهویری ئاژەڵ دووسیش زیاتر لەناو مەردمەیل کوردستان بڵاو بویە، باوجی وە شیوازیگ تەواو جیاواز لە مانا و رەهەندەیل ئاژەل دووسی، تەنانەت سەدان دکتۆر ڤێتەرنەرییش لەلیمان پەیابویە کە بڕیگیان تەنیا ئەرا ناوبانگ پەیاکردن بانگەشەی  چارەسەر وە خوەڕایی کەن ئەرا ئاژەڵەیل بی لانە، باوجی مەوقەییگ ئاژەڵیگ بی لانە ئەرا چارەسەر بریەێدە لایان پەڵپ تێرنەو ئەرا چارەسەرنەکردنی تا گیانی دەرچوود یا کەنەیان وە قوربان ئەزموون وەرگردن کاریان هەر لەوەر ئەوەگ ئاژەڵ بی لانەی ناو کویچەن.

ئەوەگ لای ئیمە وە دی کریەێد ئاژەڵ دوسی کردنەسە مۆدێل هەر جویر پرتاڵ و کەلوپەلەیلتر ناو زندگی نووڕنەپێ، رووژانە دەیان سەگ و پشی و گیاندارەیل ترەک کریەنە قوربان حەز و ئەزرەت، ئیرنگە لێوا مۆدە هەر وەو ناوە دەیان بەچکە پشی و سەگ ناو کویچە لە داڵگیان جیایەوکەن هەر ئەوەنە زانست وەپی ئیوەت نیەکریەێد، وە دەسپیچگ ئەوەگ زندگی هالەژیر مەترسی لەبان سۆشیال میدیا لەی دەس ئەرا ئو دەس وەپی کەن هر جویر توپ توپان، لە گشتیش مۆدێلتر نەزۆککردنیانە وە هەزار و یەک دەسپیچگ، بی گووش دان لەوەگ یەیشە هەر جویر توی نامرۆڤ هەس دیرێد، ئایا ئەگەر وە زوور تو نەزۆک بکریەێد هەستت چوینە؟

کریەێد تو ئاژەل دووس ئاژەڵدووسی خوەد بچەسپێ وە هیشتنەوەی گیاندارەگە لەناو خود سروشت و وەپیدان ئەو بڕە خواردنە  کە لەوەردەمد مینێدەو ئەرا ناو تەنەکەی گناخڵەگ فرێ دەێد، ئەی خو کریەێد لە سویکیگ حەوشەی ماڵەگەد یا بالەکۆنەگەد یان هەر شوینیگ لە دەێشت بوود ئەرایان ئەو کوتە خواردنە بنەێد وەبی ئەوەگ بکەێدەیانە ماڵی و دەرفەت زندگیکردن وە ئاسوودەیی لەلیان بسینید.

 لە گشتیش ناشرینتر ئەوەس وە ناوەی ئاژەڵدووسی شێڵتریگ بی خواردن و ئاو ئەران دروسبکەێد لە ورسگی و تێنگی بکوشیدەیان تەنیا لەوەر ئەوەگ دوو وینە وەردیان بگرید و لە سۆشیاڵ میدیا هەراوهوو بنێدەو ناوبانگ دەربکەێد، وەداخەو ئیمە رێکخریاگەیلیشمان وەیجویرەن!

 جی داخە ئاژەڵ دووسەیل مۆدێرن وەیجویرە ژیان لەئاژەڵ سینن، وە زوی کەنەیانە ماڵی و دویایش پەنا بەن ئەرا نەزۆکردنیان یا دروسکردن شێڵتەل بی ئاو و خوان لە گشتیش ئەڵاجیوتر وەگەرد ئەوزەڵکردن دیاردەگە ئەوەنەگتر سەگ و پشیەیل دڕندەترەو بوون، زانن ئەرا؟ چوینکە ورسگی ئارامیان بڕیە لەتاوا پەلامار ئایەم دەن تاقمەگلیگیش بەچکەی خوەیان کەن وە قوربانی ورسکی، چوینکە مرۆڤ ئەوەنە دڕندە بویە بانی سەتڵ گناخڵەگەیشی بەسێد نەوەک ئاژەڵیگ لێ بخوەێد ئمجا چ بڕەسێد وە خواراک وەپیدانیان، ئەوەگ دوینریەد و دانریەد لە سۆشیامیدیا ئاژەڵ دووسیگ مۆدێرنە و ئەرا خوەی دەرخسنە و هویچیگتر. 

ئاژەڵ دووس راسەقینە ئەو کەس و لایەنەیلەن جیگەی ئیوەتکردن گونجیایگ هەر لەناو سروشت ئەرایان دابین کەن نەک داڵدەیگ بی خزمەت و ئاو نان.