هەواڵی کوردستان ئێستا

سەیری ڤیدیۆکە بکەن .. نەدانی موچە لە کاتی خۆیدا دۆخی موچەخۆران و کاسبکارانی سەختکردوە...

سەیری ڤیدیۆکە بکەن .. نەدانی موچە لە کاتی خۆیدا دۆخی موچەخۆران و کاسبکارانی سەختکردوە...
سەیری ڤیدیۆکە بکەن .. نەدانی موچە لە کاتی خۆیدا دۆخی موچەخۆران و کاسبکارانی سەختکردوە...

2023-12-01 23:30:07 - سەرچاوە: کەى ئێن ئێن

g0Nvti1joyw