هەواڵی کوردستان ئێستا

دارایی هەرێم: لە هەوڵداین ساڵی داهاتوو مووچەخۆرانی هەرێم وەک عێراق مامەڵەیان لەگەڵدا بکرێت

دارایی هەرێم: لە هەوڵداین ساڵی داهاتوو مووچەخۆرانی هەرێم وەک عێراق مامەڵەیان لەگەڵدا بکرێت
دارایی هەرێم: لە هەوڵداین ساڵی داهاتوو مووچەخۆرانی هەرێم وەک عێراق مامەڵەیان لەگەڵدا بکرێت

2023-12-06 09:40:10 - سەرچاوە: ئێن ئاڕ تی

دارایی هەرێم: لە هەوڵداین ساڵی داهاتوو مووچەخۆرانی هەرێم وەک عێراق مامەڵەیان لەگەڵدا بکرێت