هەواڵی کوردستان ئێستا

سەیری ڤیدیۆکە بکەن .. لە سلێمانی دەست بەسەر بڕێکی زۆر لە قەیسی، هەڵوژە و بادەمی ماوە بەسەرچوودا گیرا

سەیری ڤیدیۆکە بکەن .. لە سلێمانی دەست بەسەر بڕێکی زۆر لە قەیسی، هەڵوژە و بادەمی ماوە بەسەرچوودا گیرا
سەیری ڤیدیۆکە بکەن .. لە سلێمانی دەست بەسەر بڕێکی زۆر لە قەیسی، هەڵوژە و بادەمی ماوە بەسەرچوودا گیرا

2024-03-03 18:00:02 - سەرچاوە: AVA Media

r9z5KREfHwg