هەواڵی کوردستان ئێستا

نەتەوەیەکگرتووەکان: هیوادارین هیچ بەربەستێک نەیەتەپێش هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان

نەتەوەیەکگرتووەکان: هیوادارین هیچ بەربەستێک نەیەتەپێش هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان
نەتەوەیەکگرتووەکان: هیوادارین هیچ بەربەستێک نەیەتەپێش هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان

2024-03-03 20:00:02 - سەرچاوە: كەناڵی میدیایی بینەر

نەتەوەیەکگرتووەکان: هیوادارین هیچ بەربەستێک نەیەتەپێش هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان