هەواڵی کوردستان ئێستا

سەركردەیەكی یەكێتی: حكومەتی هەرێم ئینتیقالییە و چیتر پێویست ناكات بەردەوام بێت

سەركردەیەكی یەكێتی: حكومەتی هەرێم ئینتیقالییە و چیتر پێویست ناكات بەردەوام بێت
سەركردەیەكی یەكێتی: حكومەتی هەرێم ئینتیقالییە و چیتر پێویست ناكات بەردەوام بێت

2024-04-20 10:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی هەواڵی بوار

سەركردەیەكی یەكێتی: حكومەتی هەرێم ئینتیقالییە و چیتر پێویست ناكات بەردەوام بێت